Wpłata Paysafecard Wpłata Blik Wpłata Sms Wpłata Muchbetter Wpłata Bitcoin

Polityka Prywatności – OnlineCasinoProfy

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Przedstawiona poniżej polityka przetwarzania danych osobowych ściśle opisuje to, w jaki sposób wygląda procedura przetwarzania danych osobowych na tej stronie oraz wszystkie sposoby zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych serwisu, czyli witryny — zwanego dalej Administratorem Serwisu.

1.1. Administrator Serwisu podczas przetwarzania danych osobowych na pierwszym miejscu stawia poszanowanie praw i wolności każdego użytkownika strony. Ochrona prywatności oraz danych personalnych jest najważniejszym celem realizacji działań na prezentowanej stronie.

1.2. Sporządzona przez nas polityka, która dotyczy wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest utworzona przez Administratora Serwisu. Na potrzeby serwisu została nazwana Polityką Prywatności i objęte są nią wszelkie informacje, jakie Administrator Serwisu pozyskuje na temat osób odwiedzających tę witrynę.

2. OGÓLNE DEFINICJE STOSOWANE W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Poniżej przedstawiamy wszystkie ogólne definicje, które stosujemy w niniejszej polityce prywatności, aby Użytkownicy lepiej zrozumieli jej sens. 

2.1. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych – przetwarzanie wszelkich danych osobowych zebranych od odwiedzających witrynę za pomocą specjalistycznego oprogramowania.

2.2. Blokowanie danych osobowych – jest inaczej określane jako tymczasowa przerwa w przetwarzaniu danych osobowych, które są pobierane od osób odwiedzających witrynę. Blokowanie jest przerywane w momencie, kiedy Administrator chce wykorzystać wyniki przetwarzania do wyjaśnień związanych z danymi osobowymi.

2.3. Serwis – inaczej też nazywany witryną to zbiór baz danych, materiałów graficznych, programów komputerowych, a także materiałów informacyjnych. Wszystkie one są dostępne w Internecie pod niniejszym adresem sieciowym.

maskot-books

2.4. System informacyjny danych osobowych – można inaczej nazwać zbiorem danych osobowych. Te z kolei są zawarte w bazach danych. Na system informacyjny składają się również technologie informatyczne i środki techniczne wykorzystywane do wysokiej jakości przetwarzania danych osobowych.

2.5. Anonimizacja danych osobowych – działania niniejszego serwisu, które sprawiają, że ustalenie do jakiego konkretnego użytkownika lub innej osoby, której te dane dotyczą, należą dane osobowe bez wykorzystania dodatkowych informacji jest zupełnie niemożliwe.

2.6. Przetwarzanie danych osobowych – każda pojedyncza czynność lub kilka czynności, które są wykonywane z użyciem lub bez użycia sprzętu komputerowego, skierowane na dane osobowe, w tym aktualizowanie zbieranie, przekazywanie i odzyskiwanie danych. Do tego włącza się również systematyzacja, ewidencjonowanie, niszczenie, a także blokowanie danych osobowych.

2.7. Dane osobowe – są to wszelkie informacje, które dotyczą określonego Użytkownika lub takiego, jakiego można zdefiniować. Informacje mogą go dotyczyć bezpośrednio lub pośrednio i są pobierane podczas wizyty na stronie. Informacje mogą dotyczyć:

2.8. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca niniejszą witrynę, zalogowana lub nie.

2.9. Udostępnianie danych osobowych – wszelkie czynności, które prowadzą do udostępniania danych osobowych. Odbiorcą może być grupa osób lub jedna osoba.

2.10. Zniszczenie danych osobowych – są to wszelkie działania prowadzące do nieodwołalnego zniszczenia wybranych danych osobowych z niemożliwością ich późniejszego odtworzenia w systemie informatycznym danych osobowych. Proces często kończy się również zniszczeniem materialnych nośników danych osobowych.

2.11. „Cookies” – jest to pewna część danych. Zostaje ona wysłana z niniejszego serwisu, aby mogła zostać przechowana na komputerze Użytkownika. Klient sieciowy lub przeglądarka internetowa jest zaprogramowana w ten sposób, że wysyła pliki cookie jako żądanie HTTP do serwera sieciowego za każdym razem, gdy Użytkownik podejmuje próbę otwarcia odpowiedniej strony internetowej.

3. ADMINISTRATOR SERWISU MOŻE PRZETWARZAĆ NASTĘPUJĄCE DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

3.1. Dozwolone jest zbieranie anonimowych lub zanonimizowanych danych, a także ich przetwarzanie. Dotyczą one osób, które odwiedzają niniejszą witrynę. Zbieranie tych danych, wliczając również „cookies” jest możliwe za pomocą internetowych usług statystycznych typu Google Analytics i podobnych;

3.2. Administrator Serwisu zbiera od odwiedzających serwis poniższe dane:

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

4.1. Dane osobowe Użytkownika zostają przetwarzane po to, aby później móc przesyłać pewne informacje Użytkownikowi poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Dzięki temu Użytkownik ma również dostęp do tego, co oferuje strona, czyli do materiałów, usług i informacji.

4.2. Administrator Serwisu ma prawo do powiadamiania Użytkownika o nowych produktach i nowych usługach, ofertach specjalnych oraz różnych wydarzeniach związanych z witryną. Użytkownik ma możliwość, aby przestać dostawać wiadomości z tej witryny. Wystarczy, że Użytkownik wyśle do Administratora Serwisu wiadomość, której treść powinna brzmieć „Rezygnuję z ofert specjalnych, notyfikacjach o produktach, a także o nowych usługach” 

4.3. Zanonimizowane dane Użytkowników są zbierane na witrynie za pośrednictwem internetowych serwisów statystycznych i służą do zbierania informacji o zachowaniach Użytkowników w serwisie oraz do poprawy jakości witryny i jej zawartości.

5. WYKORZYSTANIE PLIKÓW COOKIES

5.1. Stosowanie plików cookies jest konieczne do tego, aby Użytkownicy mogli swobodnie korzystać ze stron internetowych i ich wszystkich funkcji, np. aby mieli dostęp do chronionych sekcji serwisu. W razie jakiejkolwiek potrzeby Użytkownik może zablokować lub usunąć pliki cookie. Wystarczy na przykład odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki. W tym przypadku Użytkownicy muszą się jednak liczyć z tym, że wpłynie to na poprawne działanie stron internetowych, także prezentowanej witryny.

5.2. Analityczne pliki „cookies” gromadzą głównie informacje o tym, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisów, również z tej witryny. To właśnie dzięki plikom cookies Administrator Serwisu otrzymuje szczegółowe informacje na temat tego, czym Użytkownicy interesują się najbardziej na stronie. W rezultacie Administrator Serwisu może dokonywać odpowiednich ulepszeń w serwisie z plikami cookies i dostosować je do odbiorców. 

Pliki cookies mają bardzo dużo funkcji. Między innymi pokazują Administratorowi Serwisu, które strony odwiedzane są najczęściej, pomagają zidentyfikować trudności napotykane podczas korzystania z sieci witryn i oceniają skuteczność działań marketingowych. Dzięki temu Administrator Serwisu śledzi ogólne trendy, a to z kolei pozwala na przeanalizowanie wyników i ulepszenie niniejszego serwisu.

5.3. Użytkownicy zawsze mogą dostosować korzystanie z plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki, z której korzystają. Jeśli Użytkownik jednak nie zezwoli stronie śledzić pliki cookies, to wciąż ma możliwość korzystania z niniejszej strony, ale prawdopodobne jest to, że niektóre sekcje i funkcje niniejszej strony nie będą traktowane tak, jak poprzednio. Warto pamiętać, że wszystkie przeglądarki są różne i mogą wyświetlać strony trochę inaczej i mieć inne funkcje. Aby zrozumieć, jak wyłączyć pliki cookie w danej przeglądarce, sprawdź menu pomocy przeglądarki, z której korzystasz.

6. PRZYCZYNY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

6.1. Administrator Serwisu decyduje się na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, kiedy zostały one dobrowolnie wypełnione (formularze serwisowe) lub przesłane przez Użytkownika w wybranym przez niego momencie za pomocą specjalnych formularzy, które można znaleźć w Witrynie. 

Jeśli Użytkownik wypełni i prześle swoje dane osobowe bezpośrednio lub z pomocą formularzy, to Użytkownik godzi się na niniejszą Politykę Prywatności. W przypadku braku zgody ze strony Użytkownika, nie powinien on przesyłać oraz wypełniać żadnych formularzy na stronie swoimi danymi;

6.2. Administrator Serwisu przetwarza zanonimizowane dane Użytkownika, o ile zezwalają na to ustawienia przeglądarki Użytkownika (jeśli Użytkownik włączy przechowywanie plików cookies i dodatkowo korzysta z technologii JavaScript).

7. ZASADY PRZECHOWYWANIA, PRZEKAZYWANIA I ZBIERANIA ORAZ PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora Serwisu są bezpieczne ze względu na wykorzystanie wybranych środków organizacyjnych, prawnych i technicznych, które są potrzebne do pełnego spełnienia wszystkich wymogów prawnych, aby zapewnić pełną ochronę danym osobowym;

7.2. Administrator Serwisu zapewnia wszystkim Użytkownikom kompletne bezpieczeństwo danych osobowych oraz podejmuje wszelkie możliwe środki zapobiegające dostępowi do danych osobowych osób nieuprawnionych i trzecich, które mogłyby się dostać w niepowołane ręce;

7.3. Dane osobowe Użytkownika nigdy, w żadnych okolicznościach, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy, o czym Użytkownik zostaje poinformowany;

7.4. Jakiekolwiek nieścisłości związane z danymi osobowymi mogą zostać skorygowane przez Użytkownika – wystarczy wysłać wiadomość do Administratora Serwisu;

o nas

7.5. Okres przetwarzania danych osobowych danego Użytkownika po ich pobraniu jest nieograniczony. Użytkownik może jednak cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez wysłanie do Administratora Serwisu zawiadomienia, w którym zawarta jest jasna informacja typu „Cofam zgody na przetwarzanie moich danych osobowych”;

7.6. Administrator Serwisu podejmuje następujące działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników witryny:

7.7. Administrator Serwisu zdaje sobie sprawę, że obecnie nie istnieje w pełni niezawodny sposób ochrony informacji w procesie elektronicznego przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych. W rezultacie Administrator Serwisu nie może dać pełnej gwarancji bezpieczeństwa informacji pobieranych od Użytkownika, pomimo wszelkich starań firmy.

8.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Wszelkie wyjaśnienia na temat przetwarzania danych osobowych Użytkownik może w każdej chwili uzyskać, kontaktując się z Administratorem Serwisu poprzez sposoby, które są dostępne na stronie;

8.2. Niniejszy dokument będzie zawsze służył Użytkownikom do przekazywania wszelkich zmian w polityce przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności obowiązuje bezterminowo aż do momentu zastąpienia jej nową, zaktualizowaną wersją. Nowa wersja Polityki Prywatności będzie znajdować się w tym samym miejscu;

8.3. Administrator Serwisu może w każdej chwili aktualizować Politykę Prywatności w celu przekazania Użytkownikom zmian w polityce danych. W przypadku bardzo istotnych zmian ogólnych zasad ochrony prywatności informacji na temat Użytkowników, a w szczególności polityki wykorzystywania danych osobowych Użytkownika przez witrynę, Administrator Serwisu zobowiązany jest do ogłoszenia tego na bieżącej stronie serwisu.

8.4. Użytkownik nie musi, ale może czasem wrócić na tę stronę, aby dowiedzieć się więcej na temat zmian w polityce prywatności. Tylko w ten sposób Użytkownik może dowiedzieć się o najnowszych aktualizacjach. Administrator Serwisu nie ma obowiązku ani sposobności informować o zmianach wszystkich użytkowników strony;

8.5. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności dostępnej na stronie wchodzą w życie i są respektowane z chwilą opublikowania ich w serwisie.

GG.Bet
Casino

🤩 Ekskluzywny Bonus! 🤩

200% bonus do 8000 PLN + 50FS!

Do kasyna

Slottyway
Casino

Ekskluzywny Bonus!

+450% bonus

Do kasyna

Slottica
Casino

Ekskluzywny Bonus!

+300% bonus + 30 Free Spins!

Do kasyna

20Bet
Casino

100% do 500 PLN + 120 FS na Elvis Frog in Vegas.
50% za drugą wpłatę. KOD: 2DEP

Do kasyna

BoaBoa
Casino

100% do 3,600 PLN + 200FS

Do kasyna

1Win
Casino

500% za rejestrację!

Do kasyna
present icon present icon

Czekaj! Nie zapomniałeś o czymś?

GG.Bet Casino

🤩 Ekskluzywny Bonus! 🤩

200% bonus do 8000 PLN + 50FS!

ODBIERZ

Slottyway Casino

Ekskluzywny Bonus!

+450% bonus

ODBIERZ

Ice Casino

6000 PLN + 250FS

ODBIERZ